Slika Turaka u djelu "Elegia de Sibenicensis agri vastatione" [Elegija o pustošenju Šibenskog polja], Juraj Šižgorić:

Author: Filip Šimunjak