Imate pitanja ili sugestije?

Želite li sudjelovati u projektu?

Imate zanimljiv sadržaj o vojnoj krajini koji želite podijeliti?

Bulwark of Europe

Bulwark of Europe projekt je koji se bavi proučavanjem rane faze Hrvatske i Slavonske vojne krajine, tj. od sredine 16. stoljeća do “konsolidacije” na Saboru u Brucku na Muri 1578. godine. Cilj projekta je približiti Vojnu krajinu široj publici na zanimljiv i interaktivan način.

Prije svega riječ je o izradi interaktivnih karata putem kojih se može pratiti brojčano stanje svake popisane utvrde. Karte su izrađene na temelju desetak popisa koji donose brojčano stanje na Hrvatskoj i/ili Slavonskoj vojnoj krajini. Osim karata radi se na pisanju eseja o krajiškim utvrdama. Uz svaku utvrdu nalazi se njen grafički prikaz (ukoliko on postoji) te statistički pregled kretanja broja vojnika tijekom godina u kojima je utvrda bila u funkciji.

Kako bi se pružila što potpunija slika neophodno je sagledati sam razvoj Vojne krajine i razvoj krajiške pošte o kojoj je ovisila cijela obrana. U ranim popisima 1550-ih godina imamo i poimenice popisane zapovjednike i poštare čije životopise nastojimo rekonstruirati. Bazu cijelog projekta čine krajiški popisi (njih desetak) koji su osim za izradu karata poslužili i za statističku obradu iz koje možemo vidjeti promjene u ukupnom broju vojnika na cijeloj Krajini.

Projekt je započeo u sklopu kolegija „Uvod u istraživački rad“, nositeljice prof. dr. Nataše Štefanec, na kojemu je grupa studenata transkribirala i obradila za sada najraniji poznati krajiški popis (Kriegsstaat) iz 1556. godine, pisan njemačkom goticom. Izrađena je prateća interaktivna karta Vojne krajine (1556.), koristeći Google Maps, i prateća tablica s podacima i uvodni tekst te obrađene najvažnije osobe i utvrde koje popis spominje.

Tijekom iduće godine u fokusu istraživanja bit će 16. stoljeće. Radi se na ubiciranju nepoznatih lokaliteta, a predložene su i ispravke za ubiciranje onih poznatih. Trenutno se radi na pisanju više vrsta eseja: o djelatnim vojnokrajiškim utvrdama, o važnim fazama razvoja Vojne krajine, o razvoju krajiške poštanske i izviđačke službe te o plemićima koji su bili namješteni kao plaćeni krajiški zapovjednici. U Hrvatskom državnom arhivu i na web stranicama regionalnih arhiva detektiraju se izvori (karte, službena krajiška prepiska) čime se promiče arhivski rad.

Nekoliko članova projekta usavršava svoja znanja za izradu 3D modela – cilj nam je izraditi što je moguće više 3D rekonstrukcija utvrda kako bi Vojnu krajinu dodatno približili široj javnosti.

Web stranica je i svojevrsna baza podataka koju naredno desetljeće želimo dopunjavati novim materijalima, uz prijevode na engleski, s ciljem da postane vrijedan resurs za istraživače ranoga novog vijeka iz Hrvatske i svijeta, ali i mjesto na kojem nastavnici, učenici i studenti mogu dobiti najmoderniji vizualni prikazi vojno-krajiškog razvoja i prostora (interaktivne karte, 3D modeli itd.). Nadamo se da će do sada napravljeni koraci potaknuti uključivanje novih ljudi u projekt.

LOGO
Utvrda: Čakovec, 1639., Johannes Ledentu, ÖNB Cod. 8623 Fol. 44.
Karta: Europae, 1572., Abraham Ortelius.

POZADINA STRANICE
Partie du Royaume de Hongrie, između 1686. i 1708., Vincenzo Maria Coronelli            

Članovi projekta

male

Petar Hegedić

mag. hist.
mag. arh.
Izrada 3D modela i karata.
Autor Facebook objava projekta.
female1

Marta Jurković

mag. hist.
mag. philol. angl.
Autorica popratnih tekstova na webu.
Prijevod sažetaka na engleski jezik.
male

Nikola Ostojčić

mag. hist.
Autor popratnih tekstova na webu.
male

Karlo Rukavina

mag. hist.
Autor popratnih tekstova na webu.
Autor Facebook objava projekta.
male

Filip Šimunjak

mag. hist.
Izrada 3D modela, karata i popratnih tekstova na webu.
Autor Facebook objava projekta.
Administrator stranice.