Vojna krajina

Razvoj, zapovjednici, krajišnici, načini ratovanja...

Razvoj Vojne krajine
Razvoj vojne krajine

Razvoj Vojne krajine može se pratiti još od vremena kralja Matijaša Korvina i njegovog sustava obrane od Osmanlija. Sustav će nastaviti razvijati i Sigismund Luksemburški. No, provale Osmanlija prema Europi bilo je nemoguće zaustaviti. U 16. stoljeću, nakon Mohačke bitke, Habsburzi će naslijediti sustav obrane koji je bio u stanju raspadanja te će ga morati iz temelja reformirati.

Petar Keglevic
zapovjednici na vojnoj krajini

U popisima za Hrvatsku vojnu krajinu iz 1556. i 1559. godine spominju se poimenice lokalni plemići koji dobivaju novac za krajišku službu. Iako ih je većina nosila važne i visoke plemićke titule nažalost o većini do danas ne znamo ništa i nisu nam sačuvani nikakvi podaci o njihovom životu. U nastavku se nalazi nekoliko životopisa plemića čije smo živote uspjeli rekonstruirati.