Digitalizirane karte

Hrvatska i Slavonska vojna krajina

Karte Hrvatske i Slavonske vojne krajine podijeljene su na dvije interaktivne karte.

Jedna prikazuje period od 1550. do 1570. godine. Iako je popis Slavonske krajine iz 1554. godine prvi koji imamo ipak nije potpun te stoga posebnu pažnju treba obratiti na popis iz 1556. godine – prvi potpuniji popis za Slavonsku vojnu krajinu. Uz njega na prvoj karti se nalaze i popisi iz 1559., 1564. i 1565. godine. U ranoj fazi Vojne krajine pošta se evidentirala zajedno s vojnim posadama te stoga imamo dva odlična prikaza krajiške pošte – onaj iz 1556. godine za Slavonsku krajinu te iz 1559. godine za prostor cijele Vojne krajine, a ta dva popisa su jedina na kojima možemo pronaći i poimenice navedene plemiće na Hrvatskoj krajini koji vrše krajišku službu.

Druga karta prikazuje period od 1570. do 1578. godine. godine. Posebno su vrijedni popisi iz 1577. i 1578. godine jer prikazuju za područje cijele Vojne krajine stanje pred reorganizaciju na Saboru u Brucku na Muri. Detaljniji zapis o krajiškoj pošti imamo tek 1578. godine, ali je daleko nepotpuniji od zapisi iz ranijih razdoblja. Na karti se odlično može vidjeti promjena krajiške granice između 1577. i 1578. godine kada dolazi do velikog prodora Osmanlija (pad Zrina, Gvozdanskog itd.).