Digitalizirane karte

Hrvatska i Slavonska vojna krajina od 1570. do 1578. godine

Na karti je prikazan period između 1570. i 1578. godine. U gornjem lijevom kutu se nalazi ikona koja otvara izbornik – putem izbornika mogu se odabrati godine koje će biti prikazane na karti. Klikom na ikone prikazane na karti otvara se interaktivni balon u kojem se mogu pronaći informacije o odabranoj utvrdi ili postaji – broj vojnika, broj poštanskih konja te napomene o pojedinim nedosljednostima ili problemima u točnoj lokaciji.

Ispod karte nalazi se objašnjenje karte u kojem je navedeno što simbolizira koja boja na karti. Uz to navedeni su izvori popisa, lokaliteti koje nije bilo moguće locirati te broj vojnika koji nisu smješteni ni u jednoj utvrdu.

Izvor: Prema Radoslav Lopašić, “Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i XVII. vieka iz štajerskoga zemaljskoga arhiva u Gradcu,” Starine JAZU 19 (1887): 1 – 81.

Komentar: Lopašić je očito napravio neke pogreške pri prepisivanju jer ukupni zbroj prepisan iz dokumenta (na dnu izvornika) ne odgovara njegovom zbroju.

Utvrde:

 • Hrvatska krajinaLJUBIČASTA

 • Slavonska krajinaŽUTA

 • Ostalo:
  • dvije nepoznate lokacije – “Dvino” i “Perpeth”

  • lokacija “Uglaj/Akvileja” se ne uklapa u sliku Krajine

Vojska bez mjesta:

 • 600 konjanika “terenske vojske” na Hrvatskoj krajini

 • 1118 pješaka i 415 konjanika “terenske vojske” na Slavonskoj krajini

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 477 – 479.

Komentar: Samo utvrde “Hrvatske krajine”

 • Utvrde:

  • (S) – Senjska kapetanija – SMEĐE

  • (B) – Bihaćka kapetanija – PLAVA

  • (H) – Hrastovička kapetanija – CRNA

  • (O) – Ogulinska kapetanija – SIVA

  • ostale utvrde – CRVENA

 • Vojska bez mjesta:
  • 467 konjanika pod raznim zapovjednicima (poimenice u popisu)

  • 510 “terenske vojske, pješadija”

  • 23 “razno raspoređena izviđača

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 479 – 481.

Komentar: Samo utvrde “Hrvatske krajine”

 • Utvrde:

  • (S) – Senjska kapetanija – SMEĐE

  • (B) – Bihaćka kapetanija – PLAVA

  • (H) – Hrastovička kapetanija – CRNA

  • (O) – Ogulinska kapetanija – SIVA

  • ostale utvrde – CRVENA

 • Vojska bez mjesta:
  • 525 haramija

  • 625 husara (konjanika)

  • 48 izviđača

  • raspoređeni u razne terenske vojske pod kapetanima (neki poimenice u spisu) – u terensku vojsku uračunati i uskoci

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 482 – 484 (Hrv. krajina).; str. 489 – 490 (Slav. krajina).; str. 492 – 493 (Krajina od Drave do Balatona).

Komentar: Za istu godinu postoje i popisi “prijedloga bečkog savjetovanja”, ali oni nisu kartiran na ovoj karti, već samo popis stanja na terenu.

 • Utvrde:

  • (S) – Senjska kapetanija – SMEĐE

  • (B) – Bihaćka kapetanija – PLAVA

  • (H) – Hrastovička kapetanija – CRNA

  • (O) – Ogulinska kapetanija – SIVA

  • ostale utvrde – CRVENA

  • Slavonska krajina – ŽUTA
 • Vojska bez mjesta:
  • Hrvatska krajina:
   • 510 haramija

   • 467 husara (konjanika)

   • 23 izviđača

   • raspoređeni u razne terenske vojske pod kapetanima (neki poimenice u spisu)

  • Slavonska krajina:
   • “Terenska vojska, konjica” – 415 husara

   • “Terenska vojska, pješadija” – 1118 haramija

   • 21 poštanski konj

Izvor: Prema:

 • Arhivskoj građi (sažetak špijunskih izvještaja za 1577. godinu “Beč, Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1577-13-2, 356r-365v”)
 • Nataša Štefanec, „Osmanski zapovjednici i struktura osmanske i habsburške vojske na hrvatskom dijelu krajišta (prema špijunskim izvještajima iz 1570-ih),” u Ascendere historiam: Zbornik u čast Milana Kruheka, ur. Marija Karbić et al. (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014), 209 – 227.
 • Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 497.
 • Štefanec, “Vojnokrajiške institucije u praksi”, Podravina vol. X, br. 19 (2011), 10.
 • Na temelju karte: Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 498.
 • Utvrde od Drave do Balatona na temelju popisa osmanskih utvrda naspram Kaniske granice (Beč, Kriegsarchiv, Alte Feldakten, 1577-5-ad5 Litt-a).

Komentar: 

 • Broj vojnika djelomično rekonstruiran na temelju špijunskih zapisa habsburških uhoda (N. Štefanec, “Osmanski zapovjednici i struktura osmanske i habsburške vojske na hrvatskom dijelu krajišta (prema špijunskim izvještajima iz 1570-ih),” Ascendere historiam-zbornik u čast Milana Kruheka, Zagreb, 2014., str. 209 – 227.
  •  

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 486 – 487, 491 – 492.

Komentar: Na karti su Hrvatska Slavonska vojna krajina ucrtani odvojeno zbog nedostatka boja za lako raspoznavanje.

HRVATSKA KRAJINA

 • Utvrde:
  • (H) – Hrastovička kapetanija – CRNA

  • (GZ) – “Pod glavnim zapovjednikom” – PLAVA

  • (B) – Bihaćka kapetanija – ŽUTA

  • (UC) – Uskok kapetanija –  ZELENA

  • (S) – Senjska kapetanija – SMEĐA

  • (Lj) – Ljubljanska kapetanija – CRVENA

  • bez kapetanija – samo Ogulin – LJUBIČASTA

 • Vojska bez mjesta:
  • 1 terenska vojska od 100 njemačkih konjanika-arkebuzira i 100 husara

SLAVONSKA KRAJINA

 • Utvrde:
  • (K) – Križevačka kapetanija – PLAVA

  • (KO) – Koprivnička kapetanija – ŽUTA

  • (I) – Ivanićka kapetanija – CRVENA

  • bez kapetanija – Zagreb i Varaždin – LJUBIČASTA

 • Vojska bez mjesta:
  • 14 puškara

  • 21 poštar

  • terenska vojska od 300 haramija i 200 husara