Cijene nekih proizvoda u Hrvatskoj i Slavoniji tijekom 16. stoljeća

Izvor: Neobjavljene tablice (sastavio Filip Šimunjak).