Franz Vaniček - Povijest Vojne krajine

Knjiga

U prilogu se nalazi prijevod prvog sveska knjige Franza Vaničeka Specialgeschichte der Militärgrenze, aus Orginalquellen und Quellenwerken geschöpft, koji se bavi poviješću Vojne krajine od 1538. do 1753. godine.