Ludbreg

Slavonska krajina

Piše: Nikola Ostojčić
(©2019.)

Burg Ludbreg nalazio se na današnjoj lokaciji baroknog dvorca Batthyanyja. Prvi spomen nalazimo 1320. godine, no vjerojatno je formiran i ranije, tijekom 13. stoljeća.  Burg se smjestio na nadmorskoj visini od 154 metara.

Ludbreg

Kretanje broja krajiških vojnika u utvrdi Ludbreg

Nalazi se u strukturi današnjeg dvorca Batthyanyja pa je tako u gotičkom periodu izgrađena četverokutna kula (sada svetište barokne kapele u zapadnom krilu dvorca), palas (na mjestu današnjeg sjevernog krila), a najvjerojatnije se protezao i na mjestu današnjeg istočnog krila. Burg se svakako nalazio na lokaciji današnjeg baroknog dvorca čiji je neposredni okoliš do danas ostao neizgrađen. Prema grafici I. Koupretza iz 18. st. vidi se da je dvorac u vrijeme bio okružen zidom s kružnim kulama i grabištem, a pristupalo mu se s južne strane mostom. Fortifikacijski karakter ove danas barokne građevine može se naslutiti sjeverno i istočno uz dvorac gdje uočavamo ostatke grabišta. Danas je dvorac obnovljen i koristi se za potrebe Hrvatskog restauratorskog zavoda, Restauratorskog centra Ludbreg.

Što se tiče 16. stoljeća, u Kruhekovom djelu saznajemo da od ukupnog broja konjanika (526) i pješaka (515) u slavonskim graničnim utvrdama prema popisu iz 1554 u Ludbregu se nalazilo 50 konjanika. Konjaništvom u utvrdi je zapovijedao Ivan Margetić. Ludbreg se spominje i u popisu utvrda iz 1576. godine kao jedna od utvrda koja je bila pod Varaždinskom kapetanijom uz Remetinec, Toplice i Rasinju. U njima su popisana 2 duga topa (Singerin) od kojih jedan je oštećen, 5 većih (Falkonen), 5 srednjeg kalibra (falkoneta), 2 manjeg kalibra, 4 mala željezna topa, 122 puške kukače, 114 centi baruta te 760 kopalja. U popisu iz 1577. godine kada dolazi do preinaka u sistemu utvrda, Legrad potpada pod zapovjedništvo koprivničkog kapetana uz  Drnje, Đelekovac, Novigrad, Đurđevac, Topolovac, Cirkvenu i Apatovec.

Literatura:
  • Korunek, Marijana. Pregled utvrda, burgova i kaštela na području Varazdinskezupanije. (https://darkoantolkovic.wordpress.com/2015/07/19/pregled-utvrda-burgova-i-kastela-na-podrucju-varazdinske-zupanije/)
  • Kruhek, Milan. Krajiške utvrde Hrvatskog kraljevstva. Zagreb: Institut za suvremenu povijest, 1995.