Digitalizirane karte

Hrvatska i Slavonska vojna krajina od 1550. do 1570. godine

Na karti je prikazan period između 1550. i 1570. godine. U gornjem lijevom kutu se nalazi ikona koja otvara izbornik – putem izbornika mogu se odabrati godine koje će biti prikazane na karti. Klikom na ikone prikazane na karti otvara se interaktivni balon u kojem se mogu pronaći informacije o odabranoj utvrdi ili postaji – broj vojnika, broj poštanskih konja te napomene o pojedinim nedosljednostima ili problemima u točnoj lokaciji.

Ispod karte nalazi se objašnjenje karte u kojem je navedeno što simbolizira koja boja na karti. Uz to navedeni su izvori popisa, lokaliteti koje nije bilo moguće locirati te broj vojnika koji nisu smješteni ni u jednoj utvrdu.

Izvor: Prema Milan Kruhek, “Krajiške utvrde hrvatskog kraljevstva,” Zagreb, 1995., str. 155.

Komentar: Najraniji sačuvani popis. Uključuje samo Slavonsku vojnu krajinu.

Izvor: Prema Radoslav Lopašić, „Prilozi za poviest Hrvatske XVI. i XVII. vieka iz štajerskoga zemaljskoga arhiva u Gradcu,“ Starine JAZU 17 (1885): 151 – 232 (215 – 217).

Komentar: Samo utvrde “Slavonske krajine”

 • neka mjesta i imena koja nisu navedena u popisu su nadopunjena s popisa iz 1556. godine, no ne možemo sa sigurnošću znati da je situacija 1555. bila identična pa su zato samo pretpostavke

Vojska bez mjesta:

 • 362 konjanika pod raznim zapovjednicima za koje nije navedeno gdje su

 • 34 pješaka pod vojvodom Brojanom bez mjesta

Izvor: Petar Hegedić, Marta Jurković, Nikola Ostojčić i Filip Šimunjak, “Popis isplata vojsci u Hrvatskoj i Slavonskoj krajini u listopadu i studenome 1556, prema dvama registrima: prilog istraživanju rane faze vojnokrajiške povijesti,” Radovi Zavoda za Hrvatsku povijest 51/2 (2019): 345 – 375.

Komentar: Samo utvrde “Slavonske krajine”

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 466 – 474.

Komentar:

 •  Pošta:
  • dvije postaje se ne mogu locirati

  • “Mlätsch derenntschin”

  • “Grabornigkh” (moguće Hojsić Grad, sudeći prema popisu Andreja Hozjana, “Pošta na slovenskih tleh,” 1997., str. 69.)

 • Izviđači (CRVENA):
  • za neke “izviđače na primorskoj granici” je točno navedeno gdje se nalaze, pa su ucrtani u kartu

  • jedna lokacija nije navedena, već samo da se tamo nalaze 2 izviđača

  • jedna lokacija nepoznata “Mlätschann, most na Mrežnici”

Utvrde:

CRNA: “Stara Kranjska i Hrvatska krajina od mora do Bihaća”

 • nepoznata jedna utvrda – “Ainersle”

 • Vojska bez mjesta:
  • 300 lakih konjanika (pod različitim zapovjednicima navedenim u popisu)

  • 12 plaćenih uskočkih vođa

  • “1200 ljudi iz Unutrašnje Austrije” (?)​

ZLATNA: “Nova Kranjska i Hrvatska krajina od Bihaća do Siska”

 • Vojska bez mjesta:
  • 400 konjanika (100 pod glavnim zapovjednikom, 300 pod različitim zapovjednicima navedenim u popisu)

  • 40 pješaka “kod zapovjednika”

  • 200 pješaka “sa zapovjednicima na pogodnim mjestima i turskim prolazima”

  • 35 izviđača

  • 10 poštanskih konja

PLAVA: “Štajerska i Slavonska krajina”

 • Vojska bez mjesta:
  • 100 konjanika pod glavnim zapovjednikom

  • 32 haramija pod glavnim zapovjednikom

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 475 – 477.

Komentar: Samo utvrde “Hrvatske krajine”

Utvrde:

 • (S) – Senjska kapetanija – CRVENA

 • (B) – Bihaćka kapetanija – ZELENA

 • (H) – Hrastovička kapetanija – PLAVA

  • jedan grad nepoznat “Khremickh – Scart Castell”

 • (O) – Ogulinska kapetanija – ŽUTA

 • ostale utvrde – SIVO

Vojska bez mjesta:

 • 606 konjanika “bez mjesta služenja” pod raznim zapovjednicima (poimenice u popisu)

 • 600 plaćenih uskoka “bez mjesta služenja”

 • 27 izviđača na “najisturenijim prolazima i šumama na granici”

 • 43 poštanska konja/pješaka “na krajini, u Kranjskoj i Karstu”

Izvor: Prema Nataša Štefanec, “Država ili ne,” Zagreb, 2011., str. 488 – 489.

Komentar: Samo utvrde “Slavonske krajine”

 • Vojska bez mjesta:
  • 200 “oklopljenih štajerskih konjanika”

  • 29 poštanskih konja

  • 600 konjanika “bez utvrđenog mjesta” pod raznim zapovjednicima (poimenice u popisu)

  • 1000 haramija “posvuda po Slavonskoj krajini osim s utvrdnom vojskom”