Korespondencija Nikole Jurišića i kralja Ferdinanda

Knjiga Urkunden und Actenstuecke zur Geschichte des Verhaeltnisseszwischen Oesterreich, Ungern und der Pforte im 16. und 17. Jahrhundert sadrži mnoštvo građe iz vremena 16. stoljeća koju je sakupio povjesničar Anton von Gevay. Ukupno je izdano 11 dijelova, koji su kasnije sakupljeni u 3 velika sveska. U nastavku se nalaze poveznice na sva tri sveska, no za nas je posebno važan prvi svezak jer sadrži niz izvještaja koja je Nikola Jurišić, kao carski službenik, vojnik i diplomat na misiji kod sultana u Konstantinopol 1530. godine, podnio kralju Ferdinandu. Također, među izvorima možemo pronaći i naputke koje je kralj dao poslanicima prije njihova puta.

Svezak 1

Budući da se svezak sastoji od četiri naknadno povezana dijela malo je nezgrapno snalaziti se po broju stranica jer je izdavač odlučio zadržati originalnu numeraciju (dakle, nakon otprilike 50 stranica sveska brojevi stranica počinju iznova). Međutim, knjiga je na sreću OCR-ana, tako da je moguće pretraživati po riječima – stoga savjetujemo korisnika da u polje za pretraživanje upiše “Juris” kako bi vidio sva spomenuta izvješća. Ako pretraživanje nije moguće u dolje priloženom PDF-u (zbog ograničenja sa strane Googlea), otvorite sljedeći link pa će pretraživanje biti omogućeno.